logo

De kudde als team

De kudde als team

De kudde is de leefomgeving van het paard. Laten we zeggen, zoals het huis waar wij in wonen, gevuld met onze dierbaren. Contacten worden er gelegd en relaties voor eeuwig verbonden. De kudde biedt geborgenheid, plezier en speelmomenten, de ruimte waar het paard zich veilig voelt. Waar momenten beleefd worden van overleg, samen ervaren en onderzoeken. Elkaar verzorgen en beschermen, samen eten en samen rusten. Maar ook van terecht wijzen en beschermen. In de kudde heerst er rust, wanneer de samenstelling zo is, dat er veiligheid ervaren wordt. Ieder lid van de kudde kent zijn rol en wordt gewaardeerd om zijn kwaliteiten. Met z’n allen vormen ze een team. Maar niet iedere kudde is een team. En niet ieder team is een kudde. De zorgvuldigheid waarmee een kudde samengesteld wordt, is een taak. Voor ons als mens.

Nu is de realiteit dat we, noodgedwongen, vaak paarden samen in een groep zetten. Gewoon omdat we denken dat het past, of omdat we geen andere keus (denken te) hebben. Ieder is gelijk aan de ander, en elke rol is even belangrijk binnen het groepsproces. Zwakte wordt niet als zodanig ervaren, kwaliteit wordt geprezen en je voelt je een met de rest. Je mag je ontwikkelen, er is ruimte voor groei. Zo simpel is het.

Wanneer het paard zijn leven mag leven zoals het hem past, qua natuurlijke behoeftes en passend bij zijn karakter, ervaren wij ons paard als tevreden en merken we dat ook in de omgang. Een niet tevreden paard zou wel eens moeite kunnen hebben met zijn plek in de kudde. Ervaart wellicht stress, omdat het niet past in de groep, of om andere redenen (daarover later meer).

Bij ons leven de vier merries in een groep en de twee ruinen samen in een ander stuk land. Ruinen hebben ander speelgedrag dan merries en door ze te scheidden, was mijn ervaring dat er meer rust ontstond in beide groepen. Over het draad hebben ze contact, maar kunnen ze afstand nemen van elkaar wanneer daar behoefte aan is. Overigens is een, voor ons visuele afscheiding zoals een hek, voor een paard geen belemmering als het om contact gaat. Ook met een hek ertussen, voelen ze zich verbonden.

Wanneer je jezelf eens nagaat over je werkomgeving, hoe ervaar je jouw werkplek? Ben je gelukkig, spanningsvrij, ervaar je veiligheid, rust en word je gewaardeerd om wie je bent? Je paard ervaart hetzelfde. Door je eigen dagelijkse leven intenser te beleven en te ervaren, maakt dat je inlevingsvermogen naar je paard ook eenvoudiger. We verschillen niet zoveel van elkaar, wanneer het gaat om beleven, ervaren en leren. En voor de Teams onder ons, observeer een kudde in harmonie, en de leermomenten liggen voor het oprapen!